Standardvilkår for køb på Fleggaard Auto A/S

1. Anvendelsesområde
Disse vilkår gælder mellem parterne, i det følgende kaldet Fleggaard Auto og Køber, for tilbud, salg og leverancer i forbindelse med afgivelse af bestilling via www.fleggaardauto.dk. Disse vilkår accepteres af Køber, når der afgives bestilling via www.fleggaardauto.dk.

2. Bestilling
Bestilling sker via hjemmesiden www.fleggaardauto.dk. Alle priser på hjemmesiden er i danske kroner og vises inkl. 25 % moms og andre afgifter. Der tages forbehold for valutaændringer, force majeure og afgiftsændringer. Der er ikke indgået en bindende købsaftale med Fleggaard Auto før Køber har modtaget en ordrebekræftelse fra Fleggaard Auto.

3. Depositum
Ved bestilling betales et depositum på 10.000 kr. inkl. moms. Såfremt købet fortrydes tilbagebetales det fulde depositum inkl. moms.

4. Betaling
På www.fleggaardauto.dk kan der betales maksimalt DKK 10.000 med følgende betalingskort: Dankort/Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, Maestro og MasterCard. Der kan være kortgebyr forbundet med de individuelle betalingskort. Indbetalinger på over DKK 10.000 gennemføres via straksoverførsel. Kontant betaling modtages ikke.

5. Finansiering
Fleggaard Auto tilbyder finansiering og leasing af køb hos Fleggaard Auto i samarbejde med Fleggaard Finans A/S og Fleggaard Leasing A/S. En finansierings- eller leasingaftale indgås direkte mellem køber og Fleggaard Finans A/S eller Fleggaard Leasing A/S. Der henvises til de gældende bestemmelser herfor hos hhv. Fleggaard Finans A/S og Fleggaard Leasing A/S.

6. Ejendomsret
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Fleggaard Auto, indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt. Køretøjet omregistreres først, når det fulde beløb er indbetalt til Fleggaard Auto.

7. Levering
Vi leverer mod i hele Danmark mod et gebyr. Levering sker hverdage ved et eksternt fragtfirma, og risikoen overgår til køber, når der er sket levering på den aftalte adresse. Køber kan selv afhente køretøjet på adressen Bødkervej 8, 7100 Vejle. Vælger køber selv at afhente køretøjet på den nævnte adresse, overgår risikoen til køber ved afhentningen.

8. Fortrydelsesret ved online forbrugerkøb.
I forbrugerkøb har Køber ret til at fortryde et onlinekøb inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen regnes fra den dag, hvor levering finder sted. Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesfristen på en lørdag, søndag eller anden helligdag, udløber fristen den følgende hverdag. Køber udøver sin fortrydelsesret ved at give tydelig meddelelse om at fortrydelsesretten ønskes benyttet til Fleggaard Auto inden udløb af fristen. Der kan ikke fortrydes ved at nægte at modtage leveringen. Fortrydelse kan ske ved henvendelse til auto@fleggaard.dk. Der tilbagebetales til det samme betalingsmiddel, som Køber anvendte under bestillingen. Returnering kan ske ved ekstern fragtfirma efter henvendelse til Fleggaard Auto eller ved at aflevere køretøjet hos Fleggaard Auto på adressen Bødkervej 8, 7100 Vejle efter henvendelse til Fleggaard Auto. Køber bærer risikoen for køretøjets hændelige undergang fra levering frem til returnering. Køretøjet skal returneres i samme stand, som da det blev modtaget. Køber hæfter for forringelse af køretøjets værdi, som skyldes anden håndtering end den der fremgår af lov og forskrifter. Køber må i perioden fra levering frem til returnering prøve køretøjet, som hvis Køber prøvede køretøjet hos en bilforhandler. Er der i perioden fra levering frem til returnering sket en værdiforringelse af køretøjet, vil værdiforringelsen blive fratrukket det refunderede beløb. I perioden fra levering frem til returnering betaler Køber ikke for de første 100 km. Er der fra levering frem til returnering kørt mere end 100 km., skal der betales 4 kr. pr. kørt kilometer over de 100 km. Beløbet fratrækkes det refunderede beløb. Hvis Køber har kørt mere end 500 km i det købte køretøj, anses det for taget brug, hvorefter Købers fortrydelsesret bortfalder. Fortrydelsesretten gælder alene onlinekøb, hvor forbruger og Fleggaard Auto ikke mødes fysisk inden aftaleindgåelse.  Køber afvikler selv eventuel finansiering via tredjepart, såfremt fortrydelsesretten gøres gældende. Køretøjet skal returneres i gældfri og ubehæftet stand.

9. Forsinkelse og force majeure
Såfremt levering af det købte køretøj forsinkes eller ikke kan leveres pga. forhold som ikke kan tilregnes Fleggaard Auto, som f.eks. krig, indførelsesforbud, naturkatastrofer eller lignende kan Fleggaard Auto ikke holdes ansvarlig. Leveringstiden forlænges på baggrund heraf med 60 dage. Dette er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer Fleggaard Auto selv eller en af Fleggaard Auto valgt underleverandør eller transportør. I erhvervskøb anses en udskydelse af den i slutsedlen anførte leveringsdato med indtil 30 dage som følge af sælgers og/eller underleverandørers forhold uden videre og i enhver henseende som rettidig levering. Er køretøjet gået til grunde som følge af en hændelig begivenhed, kan Køber hæve købet.

10. Garanti
Alle biler leveres med 6 måneders garanti.

11. Reklamationsret
I forbrugerkøb har Køber 24 måneders reklamationsret.  

12. Klageadgang
Klager vedrørende købet eller behandlingen af sagen, bedes rettet skriftligt til Fleggaard Auto på e-mail auto@fleggaard.dk med en beskrivelse af hændelsesforløbet. Fleggaard Auto vil herefter undersøge sagen grundigt og vende tilbage hurtigst muligt. Kan der ved klage til Fleggaard Auto ikke findes en løsning, har Køber mulighed for at rette klage til Ankenævn for biler, på hjemmesiden: http://www.bilklage.dk Ligeledes kan klager rettes til EU-Kommissionens online klageportal: http://ec.europa.eu/odr Klager til EU-Kommissionens online klageportal er særligt relevante for forbrugere med bopæl i et andet EU-land end Danmark.

13. Personlige oplysninger
Ved køb hos Fleggaard Auto skal Køber lade sig registrere med følgende personlige oplysninger: Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mailadresse og CPR-nummer. Fleggaard Auto registrerer personoplysningerne med det formål at kunne indregistrere køretøjet i Købers navn samt levere køretøjet til Køber. Personoplysningerne behandles fortroligt og opbevares i 5 år iht. bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes.

14. Værneting og lovvalg
Ethvert søgsmål, der udspringer af købsaftalen/standardvilkårene, skal anlægges ved Retten i Sønderborg Dansk lovgivning finder anvendelse på alle punkter og ved enhver retssag vedr. denne købsaftale/disse standardvilkår.

Reserver bilen her

Dine kontakoplysninger
Byttebil
Har du en bil du skal sælge inden du kan købe ny?
Vi giver dig en pris på din nuværende bil, hvis den skal indgå i handlen.
Hvis ja, udfyld da:
Indtast årgang
Serviceaftale
Serviceaftale er altid inkluderet med i vores priser.

Det du får med er:
- service1
- service1
- service1
- service1
- service1
Levering
Levering af din nye og top klargjorte bil:
Levering på hjemmeadresse (eksempel 1800 kr)
Ønsker du levering af bil
Hvis ja, udfyld da hvilken adresse bilen ønskes leveret til

Hvis nej, vælg da en primær og sekundær dato og tid, bilen kan hentes.
Intast primær dato
Intast primær tid
Intast sekundær dato
Intast sekundær tid
Ekstra bemærkninger
Solgt

Dette er bestilling af bilen, som giver dig mulighed for at reservere bilen til køb. Du får på den måde førsteretten til at gennemføre en handel med os.

Denne bestilling er ikke bindende for dig. Derfor forbeholder vi os retten til at sælge bilen til en anden kunde, i tilfælde af at du fortryder købet af bilen. 

Hvis vi ikke modtager svar inden x dage…